HBrijopleiding

Leuk dat je bij ons een rijopleiding hebt gekozen!

Meld je aan via dit formulier, dan nemen wij contact met je op

Cursist verklaart :

• Dat hem/haar de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen niet is ontzegd, zijn/haar rijbewijs niet is ingevorderd, noch zijn/haar rijbewijs is ingenomen krachtens de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften;
• Dat hem/haar de eigen verklaring inzake uw gezondheid naar waarheid wordt ingevuld met JA of Nee. Het opzettelijk geven van onjuiste antwoorden is strafbaar ingevolge artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1995;
• Dat de rijschool hem/haar als cursist uitleg heeft gegeven over het lesoverzicht en de instructievorderingenkaart, die U op de uitgereikte app kunt opvragen;
• Dat de rijschool met U de prijsafspraken heeft vastgelegd en erop gewezen, dat U de Algemene voorwaarden op de website https://www.hbrijopleiding.nl zal raadplegen